Regler för NM i Gäddfiske

 

Tävlingsområde

Stockholms skärgård enligt regler för det fria handredskapsfisket. Undantaget militära förbudsvatten och fredningsområdenÖverträdelse medför diskvalificering. 

Start

Fri start från hamnen i Trosa efter det att teamet har hämtat ut sin säkerhetsbricka i sekretariatet. Brickorna kommer att lämnas ut efter avslutat skepparmöte. Observera att samtliga båtar ovillkorligen måste utgå från hamnen. Hastighetsbegränsning 5 knop gäller i hamnen. Ej uthämtad säkerhetsbricka medför diskvalifikation för respektive tävlingsdag!

Tävlingsstopp

D.v.s. tävlingstiden upphör, se tävlingstider.  Vid tävlingstidens slut respektive dag, skall säkerhetsbrickan vara inlämnad på tävlingssekretariatet.
Säkerhetsbricka som inlämnas försent medför diskvalifikation för respektive tävlingsdag.  Ej inlämnad säkerhetsbricka medför straffavgift på 500:-
Det krävs minst fyra timmars fiske för att det skall räknas som tävlingsdag.

Fiskeutrustning

Tillåtna fiskemetoder är Spinn, jerkbait och flugfiske. Ej narturliga beten. Bruk av huggkrok är inte tillåtet.


OBS! Allt fiske måste ske från båt. Landfiske förbjudet.

 

Fångstbestämmelser

Dokumentation av fisk sker på numrerad "bräda" med måttstock.

Alla fångade gäddor ska omedelbart efter fångst och dokumentation återutsättas på ett för fisken skonsamt sätt. Fiskmatta, skonsam håv, muntång och annan utrustning för rätt behandling av av gäddan rekommenderas starkt.

Minimum längd för godkänd gädda är 75 cm.  

Totallängen av de fem längsta över 75 cm får räknas med i tävlingen.

Regestrering av fångst sker i hamn efter tävlingen med digital kamera ink egen USB kabel. Fisk som inte kan dokumenteras på ett sådant sätt att längden klart och tydligt kan verifieras eller där det fråmgår att anläggningen inte skett på ett korrekt sätt godkänns inte.

Kameran skall direkt efter tävling slut inlämnas till tävlingsledningen.

Anläggning av gädda på måttbräda för fotografering:

Gäddan måste anläggas på brädan på ett sådant sätt att det inte finns luft mellan nos och kant då längden avläses. Stjärtfenan får tryckas ihop utan att skada fisken.

Vid samma totallängd i lagtävlingen avgör längsta fisk och sedan efter det näst längsta fisk osv tills vinnare korats. 

Säkerhetsbestämmelser

Båten skalll vara lämpad för framfart i skärgårdsmiljö och uppfylla övriga specifikationer gällande flytetyg enligt gällande sjöregler. Tävlingsledningen har rätt att avhysa båtar som inte uppfyller tävlingsledningens krav. Flytringar, takbåtar och andra liknande flytetyg godkännes inte. Vid osäkerhet kontakta tävlingsledningen.

Kaptenen i respektive team måste vara minst 18 år gammal. För övriga i besättningen finns ingen åldersgräns. För dessa ansvarar kaptenen.

Varje deltagare måste ha flytväst, flytjacka eller flytoverall.

Båten skall vara utrustad med kompass, nödbloss, mobiltelefon med täckning på gällande vatten.

Utomstående får inte följa med ombord på någon tävlingsbåt. Gällande sjöregler ska alltid följas.

Varje båt måste ha minst två och max tre deltagare för att gälla som lag. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att på förekommen anledning avhysa deltagare eller lag, före, under eller efter tävlingen.

Båtar som ej följer säkerhetsbestämmelserna utesluts ur tävlingen.

Allt deltagande sker på egen risk.

Nödanrop

Vid nödanrop under tävlingen används 112.